Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

        Abe Eba    

 

 

 


kapilan pa kaya milingat
malalam tudtud mung limpungat
ban kanita ika pin mingat
patulwanan luwang mabayat
 

ning kaluguran muít palsintan
panwalan tutu ing kasebyan
bibilangnan ning Apung Ginu
patak luwang e ka míkakunu

peburen melaglag tinagus
king lupa nang Ebang tatangis
pakatandanan masinsinan
babaing sukdul kaluguran

mebagut yang ala mang kaplas
king makutkut tagyang kapilas
e ya ibat king talampakan
kanita e me damusakan.

ali ya ibat kekang buntuk
ban e me talangan pamuntuk
nune ibat ya kekang gilid
dapat mu e me isumangid

yanapin keka yang kapante
ban kaya e ka makipate
Ibat yapin lalam mung takde
kanita akwa meng ipakde

ing babaing kekang palsintan
pekamasanting nang ibatan
yapin siping pusu ya ibat
ban lugud kaya ibatibat!

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm