Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

  Balik Alikabuk 

keti babo yatu nanu mang milukluk
dumalan, lumabas anti mo ing asuk
lunto mu saguli at sulapo kaybat
ipayid ning angin king labwad kumalat.

ing asuk a meko, kusa na ping likuan
mitagan king gabun, mibabayang bikan
dapot maski ining mapaling kalabkab
e mu rin maglambat ing talab ning lablab.

mabilis yang dimla ing bayang mitagan
penandit mung bagya lubus yang magisan
nung nu ya menibat merapat nang napun
balik alikabuk king asbuk ning gabun.

asuk yang minasuk, kislap nya ning kildap     
ningas yang kapingas, kurap nya ning irap
aslag yang melaglag, kapunti yang batu
ing pamanuknang na ning tau king yatu.


All the things in this world go by like smoke... just passing through, transitory, ephemeral, ethereal.  When smoke finally settles with the Great Nothing, what is left are the embers. Even these will give way to ashes and finally to dust where it came from. 

 Ashes to ashes ... dust to dust!


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm