Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

   Balik-Balen  

nung malwat na murin ing pamaglako mu
dinayu't meyuyut sumangid ning yatu
manibat kanita'ing balen a tibwan mu
likwan-kelingwan mu danup king pangulu
ba kang manintun pangabyayan a bayu.

subukan mu ngeni magbalikbalen ka
manwala ka kaku pusu mu taba ya
keng pakit dang lugud kekang kapamilya
mangataranta ka keng pamanagkat da
mangan keni, minum karin, terak keta.

keng pamagbalik mu pusu taba yapin
dapot mayayat ya bulsa mung pisapin
balugbug kulingling king karelang bilin
mangataranta kang didinan mung pansin
awad keni, munye keta, limus karin.

e mu na paglibe ing dinugpang saya
ing metabang pusu't meyayat a bulsa
binye mung materyal lugud ing sukli da
akwa mung abaklas lumbe karing lupa
obrang pagal pawas, mayumu nang bunga


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm