Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti


 
Ing Bibingka Nang Kaka 

                                 

 

maskup pa ing silim bisa neng salubung
magpalpatuk ne pu kanakung pansabung
matudtud kung intud agkatan neng tikdo
matyat ing baluktut bayu sunlag-aldo.

bayu ke ibulus ing bankang panyakag
para munta lati bayu ing magmunag
ing maplas kung dungus minum yang salabat
at mangan bibingka ketang dalan lipat.

manenaya ne pu malugud kung Kaka
karas miras karin mapaling bibingka
kaikid-ikid na kanyaman nang takman
lawen-lawen mya mu mitmu ne linamnam.

santing na salikut king balut nang bulung
ban keta ing pali maglambat king kilub
malasang pagnasa karin sasalilung
at karin pa murin lugud makalukub.

ing bulung malutung potang yang mibuklat
mibukaka ne ngan bibingka nang Kaka
kakatmu yang grasya ing salat ning gamat
talnan meng malambat malambut bibingka.

bayu me bangalan mapaling bibingka
mantikilyang kiskus paburen mung magus
king mabanglung samyo ban keta sumyo ka
pati na lagyu mu kalingwan mung lubus.

asual ning bagse ku susukdul king banka
tamuwal-tamuwalan pa bibingka nang Kaka
mababaknal na ku king salpuk ning alun
banka kung maragul e ne bisang maun.


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm