Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

  Dinugpa Ya Ing Alti
    (Ibat King "Palapat A Mepatpat")

                           

 

dinugpa ya'ing alti inyang mugkang mukyat
Bulkan Pinatubu abu nang bubusuk
minagus king ilug saka menyaluksuk
pete neng impun mu ampo na ing uyat.
potang miyagum la ring tau at bulkan
sambulat ing alti king lati at sakan
ala nang mitagan nune sukal a lub
pamanang malangi king bukas a lungub.


dinugpa ya'ing alti inyang salakab ya
ing kamua ning banua keti king arkadya
menampalasan ya ing angin at uran
linapo ya'ing tabun minagus king sakan
ding trosu king bunduk takut dinalusdus
metibag ing gabun bie ning tau meyatbus
dalumdum ning aldo pareu ning bengi
pauli ning tau, tau ing meyalti.
 

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm