Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

      Dipa Ning Alti
     (Meangu King "Mataram A Laram"
           at "Sinagiwang Langib")

                        

dipa ning alti inyang aku pinilit
mung
mamanikan bang kanita ipakit
kekang
mariposa at king kakung gagad  
siklu ke ing timba mindilu kung agad     
libutad ning albug, karimlan at uran
pekikwanan kung mukyat king kekang eran
kabusni ning pasbul ikwa kung mebigla 
kekang mariposa kambubulag ya p'la!

dipa ning alti kanitang likwan mu kung
bigla ampon mebating ala mang nanung
pamun.  meliswas meng likasan ing sale 
ning lugud at kekang pekilibe bale
ining atap sasang pinaud king yerung
bubungan na bandang tauli kinatmung
kalawang uli na ding benging likuban
gagalgal la dimla pagkeran ulunan.

dipa ning alti kanitang kalat-salat 
lang mangapkap sasaliksik mung gamat
pekipaten ing mabasang mimulagat
sinagiwang langib ning mipaldan sugat
at kinayud meng makutkut ing makiput
balugang lunggang malalam at malumut
karin selikut kalame ubing pagkaymut
na munang mesarul takut medayuput.

 


 

 

 

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm