Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

Ing Amanung Sisuan

 

 

e ku ne kalingwan ing Amanung Sisuan
kaku yang amana king Indung ibatan
kambe keng mibait keti king masala
mabilug a yatu kaku yang siwala.

ing Amanung Sisuan amanu yang ibat
nunung Astronesyan lipat dayat malat
libung banwang milabas manibat inyang
ing bankang maragul sinanglad yang pampang.
Pampanga  ing lagyu na ngeni ning Balen
karing bayung anak ya ing bayung Belen
Kapampangan ing aus karing memalen
ing bansag karela yapin ing Kabalen.

”Mekeni Abe” pakyapusan dang sabyan
kaluguran tamung e man Kapampangan
balu dya mu namang tigtigan gitara
”Atin Ku Pung Singsing” a alang kapara. 

o Kaka, o Kaka balu mu na ngeni
ing Amanung Sisuan mabye yang parati
apse yang amanu, sisuan ya king Indu
angus ya king gabun, ’bat karing ninunu.  

kakung kabalen, kaputul ku't kapatad
agyang nukarin katang kalma mipadpad
keti babo yatu, malapit marayu
ing Kapampangan makamal yang amanu.

makalingwan ya mu ing Amanung Sisuan
nung Indung ibatan e ne Kapampangan
ing bayung bait susuan bayung amanu   
Tagalug, Bikul, Bisaya, Amerkanu.

makanyan mu naman nung Igpang ibatan
digpa ya't tinuknang king marayung lugal
bugsu ning bayung amanung makaluwal
bunsung anak matda ing Amanung Sisuan.

adwan ku karing Igpa't Indung ibatan
king marayung lugal a nu la mipadpad     
pangadi kekayu ginu kung kapatad
luguran yeng matalik ing Amanung Sisuan.

e kune paglibe amanu kung sisuan
maski karing gintu't perlas a timpukan
palamuti lamung kikislap lalawen
ing Amanung Sisuan aslag ne ning Balen!

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm