Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

     Ing Menatbus   
     (The Passion Of The Christ)

                 


ining Anak karpinteru maranun neng likwan
ing bubungan na ning bale king balen nang tibwan
megaral, mengaral  mangalalam a kabyasnan
pekipatas karing pantas ing Tune Kaharyan
oyni ing taung-Ginu, kekatamu menatbus!

 

 

 

 

 guyud-guyud neng paukyat ing Krus mitmung bayat
king pago linto laman, katawang butul-balat
king burul ning Golgota, king dalan bikwal-bikwal
"Babae, lon meng  Anak mu!" ngana king Indung mal
oyni ing taung-Ginu, kekatamu menatbus!

ding libu-libung sugat, pematbat pemangalus
ing bugtung akdak tandus lalam pusu tinaglus
koronang suksuk aroma king bikal binugkus
ing dayang minagus king lupa nang makalunus
oyni ing taung-Ginu, kekatamu  menatbus!

gatpanapung malulam mepaklud ya inawa
maung gabun sinalud, ninum ing uran-kalma
nalduk na ing siguk da ring malimum kaladwa
kaybat mukyat neng muli datang na'ing bayung banwa
oyni ing Apung Ginu, kekatamu menatbus!

Inspired by the Pascal Mystery, this poem recaptures the
passion, death and resurrection of the man-God who was
virtually unknown in his days, who walked the streets and
climbed palace stairs barefooted, who was denied more than
once, who was lashed not only by the fury of the whip but also
by the rancor of tongues,  who  was crucified but  finally
resurrected to save his kind and that of God.   

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm