Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

                      Ing Sasabyan Da    

 

“Anac baca, Tony, talagang dinali me! Biasa cang gawang poecia, careng baiwan ala cang  capara. Luid ca, caputul a tau Sexmoan. Pupugayan daca queng e me acacalinguan ing amanung sisuan at guewa mu pang poecia ing lugud mung cacawal caya."

                                                                          Ernie C. Turla
                                                                         Oregon, U.S.A.                          
                                                     EITURLA@aol.com                                                   http://AkademyangKapampangan@yahoogroups.com                                                  http://AgumangCapampangan@yahoogroups.com/
                                                http://maxpages.com/poecia4 to poecia 11


 

"Lwid ka Tony, masanting  la reng kekang poesya inya eka dapat mamandal. Ining 'Angus ning Gabun' medyu magdala yang malalam a kabaldugan, buri ke. Iyabe te pin king koleksyun.karing poesyang makabili king Poetry Section ning Labuad Kapampangan.

                                                                                      

                                                                                         Mandy Regala
                                                                                       California, U.S.A
                                                                                     mandy@emailko.com 

"Kasanting da reng poesya mo! Pepakit ku la kang Kragi Garcia (Miguel Serrano) at kesantingan ya naman. Ika pamung balu kung gagamit "onomatopoeia" keng Kapampangan.  Keraklan gagamit kung makanyan ustung susulat kung poesya keng Inglis."

                                                                                          Josie D. Henson
                                                                              President - AKKAP
(Philippines)
                                                                          Sugung Talapanuntun ning “Ing Susi”
                                                                                  
henson@mozcom.com       

                                                                                           


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm