Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

                                       Ing Sasabyan Da ... (kasuglung)   

 

“Masanting la reng kekang panyulat.  Buri kula.  Lalu pa't misulat la king Amanung Sisuwan.  Amunakung kaburi patse atin tawung lulugud king kekatamung Amanung Sisuwan.  Ing panalangin tamu sana reng kayanakan mimulat la't abalu ra nung nukarin la menibat ampon nung nukarin la papunta bilang Kapampangan.  Sana italakad de't patatagan lalu ing kekatamung kabiyasnan, kalinangan at kasalesayan”.

                                                               Oscar Balajadia
                                                     Macau, China/Magalang, Pampanga
                                                            susanna@macau.ctm.net

  

 

“Migkuswelu kung binang mekabasa karing poesia mu. Pablasang metung mu kule ing mamagus king uyat ta Abe, kule amanung siswan, malutung-malutu. Neng misan ding mikan-laut malapit la, neng misan naman ding mikan-lapit malaut la.”

                                         Rafael Maniago                                                                     10028 Park St., Bellflower CA  90706                                                                                          http://www.rafaelmaniago.com   
                                                                             rafaelmaniago@yahoo.com


Keraklan karing makatuking poema milimbag la king:
                        1) “Ing Susi” ning
Akademyang Kapampangan     
                        2)  http://dalityapi.tripod.com  (MAKATA page) 
                        3)  http://maxpages.geocities.com/poecia4/poecia7.html (and other pages)
                        4)  http://www.oorag.com/~oov/poems/poems2004a.shtml
                                (Poetry Implosion March, 2004 issue)

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm