Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 
 

    Karing Minuli Na  
      
(An All Saints' Day Offering)

mayap pa ikayung minuli na napun
ing katawan matbud mibudbud king gabun
kaybat midaun ing butul king aun
Maupayang Gamat kekayu minaun.

makarirya kayu santing yu kabilyan
alang sasaingsing, oras e mirasnan
bye alang angganan kekayung pintalan
benging madalumdum e yu na dalanan.

saguli sindyan ke'ing  kandila king baul
king arap ning altar lablab na kumaul
ban keta akit yu ing keti king sulip
ikaming melakwan akwa yung a silip.

pangaras yu lalam oyni ing disnan yu
makasiklod ke ngan sisiguk mangadi
"kanan mi aldoldo ibye mu na ngeni"
boses gagaralgal kekaming likwan yu.

      when you come to join
        the few, not on this fertile
        planet Earth I  was a cubicle
        of flesh on your loin!
     
        now you uncome and left
        the unfew, not on this barren-swept
        planet Earth you are a cubicle
        of flesh on my loin!

        (excerpt from my poem “Elegy Unwritten”)

      ampang kang Victorio (Torio) Mercado at
     Sergia (Tentang) Limpin (my grandparents)                                           


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm