Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

         Ing Lagyu Ning Bagyu     

             
              


kapitna ning bengi, susyuk ‘lang patugut
kambal angin-uran, tampaling makutkut
dudugpang dudurut king atap bubungan
ning bale kung tibwan king balen kung Sasmuan!

matudtud kung intud, maliksing mipagpag
lukluk-siklod kaybat king kwayan a papag
sabe ning ingalung kurap ning paritan
alang patad pangadi manginung masikan!

ding sasang tanaman pakli la palapa
ding bungang palapat kalat la king sapa
mabasa ing dutung panangab king kalan
alang asan’t abyas king balanga’t kuran!

danupan ya’ing atyan king mesirang tanam
e parin mayutuk paninap malalam
tanam pasibayu kaybat ning delubyu
agyu ke ing bagyu, nanu ya man lagyu!

ing batbat ning bagyu king bye ning tau
e ya man maglambat dugpa yang marayu
agyu yang pibatan bigla yang mabating
nung kasalpant’yanan yang matibe banting!


 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm