Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

  Manyawad Tawad 

  antimong metung       
  unus mibugnus           
  binulus ning signus   
  bigla kung mebasa    
  libutad ning bagyung
  ala namang uran.

  antimunamang          
  gapus mepupus          
  kinusad mikabyus    
  bigla kung merimla  
  libutad ning aspak   
  ning mapaling abak.

  e ku balu nung bakit         
  dinugpa yang bigla’t pilit
  ing lub mung mabayat     
  king karinan kung payat.

  obat ing langib ning napun
  e ne man mebaklas             
  e ne man megamus              
  sinagiwa yang pasibayu? 

  dapot balu ku balu mu      
  mapilang katuk king pasbul
  e sapat mibuklat kekang pilubluban

  makanyan mu naman                        
  kasakmal butil buhangin                  
  e makatalakad kastilyung paninap

  antimurin balu ku balu mu              
  patak ning danum a karamput        
  e katmung metung dayat malat.      

  ngening makanyan kaselan             
  ing kekatang kabilyan                     
  matiyaga kung pibabatan               
  manalangin kung manyawad
  king kekang patawad!

  potang mikabus na
  bayat-kamwa ning lub mu
  kanita maski e ku metung anghel
  sulapo kung alang pakpak
  mibalik pasibayu keka!

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm