Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

    Ninu Y Ninoy?     

 
  libutad rehas kal’wangnan
  mikulung ka’t miyatulan    
  king paratang kasalanan
  e mu gewa kapilanman!
                 

  e mu man ikwang mitalpak
  king marimlang dalan tarmak
  sinadya ra kang sinalmak   
  ding isip marok’t talamak!

  piklud de man inawa mu   
  pete de man katawan mu  
  manatiling mabye pa mu   
  karing balen kaladwa mu!

  matalik mung kapanwalan  
  ing rosaryu yang santungan
  akbung baril ning kalaban   
  siklaud yapin balu tangan!  

  king tahimik mung karinan 
  milyun konfeti mumuran     
  pasalamat sasaluran           
  ing kekang bye pupugayan!

  dapot e ya pa mikutkut         
  bangke na ning mandurukut 
  malulupus madadamput
  king sarili nang bangungut! 

  lulupa yapin ing bye mu       
  king  Ginu tang Jesu Kristu  
  dinaun me bugtung bye mu  
  mikabus la sa ring tau!         
                                              

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm