Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

   Nung Bakit Ing Tigri    
   Mepunge Ne Bangis    
                                                         

bagya ya pa mu mililislis ing ngisngis
magigisi karing kekang labing maimpis
sasangapan da na, pangisnawang bangis
takut dang selikut, kitkut da ring bitis.

pangil mung mengigil, angga king akmulan
inyang pagnasan deng dakma at sakmalan
salu nang Sinukwan a kekang palsintan
singilan mong daya, Iwa ing kabayaran.

pangil mung penyingil, punyal lang matilus
ing dinungis puri, tindus me pin dungus
marusing nang dapat, parusang mibugnus
mitda na ing kamwa, pepalbug ning agus.

aliwa ne wangis, ing bangis mu rugu
pangil punyal-taram, gewa mong araru
marangle binungkal, kabiyayan tinubu
mikabyus keng danup, mabsi ne ing bungsu.

menyawad nong tawad, bangis mitda na ngan
malibri na ka king alambring kulungan
sapnwan me Ing Susi king kekang kandungan
ing pangadamusak, keka nang kalingwan.

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm