Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

       Ing Palapat A Mepatpat     

metung kang tinubung tanaman danuman
king pampang ning ilug o dalan pasigan
bunga mung malulut manyaman panaslam
lalu na nung sigang kanduli ing ulam.

malabung mung bulung ayup sasalilung
king pali ning aldo, king patak ning uran
makanyan mu naman metung a manasan
lalam ning lilung mu paynawa ing kalung.

e ku no akapkap kumpul alitaptap
masalang aslag da masanting sambulat
antimong korona palibut palapat
mitda nang lubusan ing karelang kislap.

ngeni nukarin ka e raka akakit
mabilug a ilug ala nang palapat
gisa'nong pematpat taung alang sabal
penangab na ka mu saka gewang sukal.

lubus kang megisan inyang mugkang mukyat
Bulkan Pinatubu abu nang bubusuk
minagus king ilug saka menyaluksuk
pete neng impun mu ampo na ing uyat.

potang miyagum la ring tau at bulkan
dugpa ya ing alti king lati at sakan
ala nang mitagan nune sukal a lub
pamanang malangi king bukas a lungub.

We are living witnesses that trees and birds (flora et fauna)
are wantonly destroyed by acts of man and nature uncaring for
Mother Earth's environ as well as our children's future.

Aliwa mu ring palapat at alitaptap ding mewala o mawawala.
Certain traditional treasured societal values have been transgressed
by modern culture. Inyang malati ku pangaras ning alas 6:00 ning
bengi ing mabilug a pamilya makasiklaud ne at pangadian ing
Orasyun (Angelus). Ngeni ing bayung altar yapin na ing TV.

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm