Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

     Sagakgak Ning Akdak   

                    

   

malalam ya saksak ing bulus ning tandus
akdak ya king gulut taglus ya king dungus
kate ning wawa da pisuglung mung bagkus
king kuskus balungus e ta na  mibugkus!

amanung belugse king kekang kapatad
akdak ya king gulut mamatad yang pusad
atdu yang mapait e ne agyung yakmul
libung basung danum e makwa keng mulmul!

mwa mung selikut ot e me pa ikutkut
ban keta ing pulut e na mikalumut
mayumung pamyabe umpisa king yamut
e ta ne pakluran, ala nang magbugnut!

e ta ya aplusan ing balbas nang Judas
basbas lugud kaya meging balasubas
pekilibe pilak ing gewa nang ablas
sagakgak ning akdak sobra ya king kaplas!   

tara nang mirungut king arap ning papag
pagdamutan tamu nanu man ing apag
ditak mu ing anda, maski alang banda
tiltilan ing lugud, ibye alang angga!

mekeni na abe, e na ka maglumbe
ing buklud ning baklad pakyapusan ta ne
nung atin yang siwang keka tayang sulsyan
ban keta ding asan makatipun la ngan.


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm