Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

     Ing Simbulu Ning Simboryu      

inyang malati ku simboryung pisamban
yang makatalakad simbulung mas matas
king lagyu ning Igpa banwa sukdul alus
bante na ing sablang melalang king gabun!

nanu ing milyari king gewa ning tau
king metung ambisyun mas matas simboryu
e no mikasundu king Tore nang Babel
anti ya mo ining melukut a papel!

makanyan mu naman ing sambang rebultu
piragli reng gewa karing ambag gintu
ing kamwa ng Moses ikwa nong besibas
ding adwang tabletas king rebultu ablas!

banal a mensahe e dapat kalingwan
dapat e patasan simboryung pisamban
nanu ing milyari karing toreng kambal
misalbag ing sabla basu lang mebalbal!

nanu ing ambisyun nung kulang ing misyun
matas a paninap e dudugpang gabun
ala nang mitagan matbud a pundasyun
ing makalaganap puru malbendisyun!


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm