Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

 SINAGIWANG LANGIB

                    
sinaingsing yang sinagiwa
langib ning mipaldan sugat
a mabasang mimulagat
kanitang pepasibaywan
mukung pinilit pekipaten.
                                                                                      

kinayud meng makutkut
ing malalam at makiput
balugang lunggang malumut
na karin ya makasalikut
kalame ubing pagkaymut.

na minunang mesarul
libutad benging makaburul
dimla mung mamuluput 
pignasan meng ginamus
king kakung mapaling angus.

maluwat nang mepalut ing pale
kilub ning mitambak-tambuk are
libutad ning palayan malwalas
magumpisa ne namang maliswas
ining kutil-butil a matatdas. 

kapilan me pakipate pasibayu wari
ing dimla mung limbag e mipakali
kening matatdas sisingo kung pali
susulput king makiput a yungib
ban sagiwa ne naman ing langib?


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm