Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

 Sinta King Mumunang Pamikit
          
         (Love At First Sight)                       


sukdul ning pusu ku 'nyang muna kang akit
masikan keng duldul kinarug ku salu
itang panamdam ku balu mu nung bakit
uyung nang Kupido digpa ya ing pulu!

e ku makatudtud, e ku makapangan
mengaslak ku mata, takde ku meyayat
umpisa lang linto dakal a daliawat
lupa ku anti yang kamuting absikan!

alus patingapun angga king pagkeran
ika ing laman na kakung panimanman
ing kakung pangaku king lagu mung tagle
lagyu ku ibye ke, sinup ka king bale!

ing maimut a napun tutu neng pinaku
bigla neng simsam ing kanakung pangaku
kaybat tong pikurus ding kekatang gamat
miyawat ing sinta minuling alamat!

ing lugud ku keka alang pamagbayu
maski ka marayu atyu ka pa kaku
maski al'wang bale ing keka misinup
sulat mu't retratu kipkap ko't kinupkup!

ing lugud ku keka king biga lalagpas
panenayan mu ku ngeni mangaku ka
potang ing inawa mapaklud ne bukas
king kasumangid bye panintunan da ka!

             very soon I will be free enough
             for these fast growing wings to flap
             and fly me to a higher interlude
             of space and time: the flesh is made Word
!

                       (excerpt from  my poem "Metamorphosis")


 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm