Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

Sulsi-Sulsing Isip,        
Tagpi-Tagping Paninap

tunggal-tunggal ku lang agawang pisuglung-suglung    
pulut-sepu da ring samut-samut pulung-pulung
metung baul kumpul-kumpul sinimpan tagimpan
lakuan-dasan ku aldoldo king kakung pagkeran.

"kesyo-ketal" amanu kung selabat-pakibat   
kiti-kiti namu ning gunam-gunam kung puyat 
tayid-tayid, susyuk-busuk alipugpug pelisan
mibatibat king bikual-bikual kung panimanman.
 

Ing gana-ganang resa-resang bungisngis isip   
karing balugbug buka-bukakang kurap-kurap    
pirungut-rungut salu-salungat king akmulan
mangaklak yang sagakgak ing siguk lalamunan.

antimurin tamual-tamualan ing lambi't kambe 
daring mulagat lawe't wawang mangulate    
urung-sulung paldak-sikad bitis kung mangapkap
sikmal-gamal buksi ning danupan kung paninap.


kapilan mayuyut-lulut sinta mung pagkaymut      
at malaglag kening siping pagkeran miglumut
salakban me'ing ulas-dase mapaling lingap
sulsiyan matalik kaul tagpi-tagping paninap.
 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm