Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

      Tutu Pin Ing Ating Dios?      
                  (
Adapted from “God Speaking”)                 

taimtim mung binulung abang makasiklod ka
"kanakung Ginung Dios, kanaku paramdam ka"
kaybat banayad yang migtiririt ing maya
dimdam mu ing kangye, kanta ning ayup bale 'ala!

"Ginu, pakibatan mu ku" amung ginulisak
kinalabug ing duldul, kildap babo mengaspak
mabilis ginulis kislap king bigang busilak
ginalgal na'ing gabun, balugbug mu mengaklak!

paligid linawe mu, king babo angga lalam
"Ginu, pakit ka kanaku" amanu mung malam
masalang batwin linto ya libutad dalumdum
mata mung mulagat, bulag pa rin ing panamdam!

alang milyari ginulisak kang pasibayu
"Ginu, obat e ka palto metung a milagru?"
kiyak ning bayung bait, kinalat meto yatu
tudtud mung malakak melaklak ing kiyak rugu!

inawad me ngeni ing kekang tauling pangadi
"tagkilan mu ku Ginu, sipingnan mu ku ngeni"
binye na ing nawad mu, ya na pin ing milyari
mariposang digpa king salu belisa me'iti!

 


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm