Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saints’ Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

   Home Page  

    MALAUS KO PU ...                       

 

”BUNGA SASA" ing pamagat ning libretang sinulat ku pauli na ning aku anak kung mibait Sasmuan (Sasa-muan) na dati mas balu o kilala  ya king awus a Sexmoan. 

Inyang malati ku, maski nukarin manakit kung sasa. King pampang da ring ilug. King gilid da ring pilapil.  King kilub da ring playsdan. Karing sasa, maglungga la ring ema lalu na ring malutung matangal ampo ring mangaragul a bulik.  Karing sasa, sasalilung la reng miyayaliwang ayup antimo reng uwis, tika, maria kapra, kanugtug, bako bengi, tikling, kanisig, talamuri, pasdal, kandungango at dumara. Karing sasa, marakal a talangka, damuku, gurumeti, lukban at tugak.  Atin mu namang tutubung balanggut, tike, dalwari at saka lagulu. Nung ring  sasa sangtuaryu la karing asan danum ampong ayup santungan na noman ning tau ring sasa king aldoldo pangabiyayan.

Liban kayni, marakal ku abalung miyayaliwang klaseng pamanyakap asan, antimo reng patukba, paluwe, kitang, pintul, panti, sakag, salap, bukatut, dala, paduwas, salakab, pasabal, baklad, galadgad, kubkub, bunbun, iskrin.  Kareni makuwa o marakap la reng bulig, itu, biya (puti, bakuling, kuwayan, bangenge) palus, igat, talunasan, kanduli, tilapia, ema, alimasad, talangka, bangus, paro (buntukin, alamang, dapil, suwai, sugpu, ulang, salamantorak), dulum, likauk, suluwi, pingo, sapsap, samaral, badbad, karpa, ampo na reng gurami, balulungi at kalibukab.

Ibalik ku karing sasa, aku medagul ku libutad ning kabiyayan manibat karela.  King gulut bale, sasa lang mangatas ampon mangaragul. Mapilan karing panagdag bye manibat king sasa ilapin ding makatuki: ing mayumung tuba king tukil, ing aslam king tapayan, ing tulud a banus suman, ing pinaud a panatap bubungan, ing tingting a pamalis, ing palapang  panangab,  ing manyaman a bunga sasang linutu king arnibal ating mabanglung bulung pandan at ing bunut butakal
a panisis dalig, eran ampon kuran.

Ing bye ku minasa at mebiasa ya libutad at palibut ning amanung  sasa.

Aku ing anak  Sasa-muan.  Aku ing Bunga Sasa.   

 
Tony Mercado Peña
      nombresin
 

                                                                                                                                                                                                        


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm