Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

         

                     Ing Mataram A Laram  
 

uling sabi mu kamata kang bulawe 
tutu pin pala ing mataram ka lawe
mupin makawale la ampon makalele
metung makabaldug ya dane albugan
kadwa makaukyat ya bandang aslagan!   

pepanwalan mu ku matingkad ka bikas
karing kekang sulat pane makabigkas
patune pa mu
rin ketang larawan mung
sayad ning palda mu anggang bukung-bukung
ngening mikit kata tutu kang marikit
kekang butit pala ilang mididikit!

kaku sinabi mu kutis kang labanus
o Kaka, o Kaka  makalunus-lunus
e mu ne bubugnus ing taram ning laram
kaku yang a taruk dila mung malalam
kasing gaspang pala ning balat ning pasas
kutis mung mengaliskis saka memalas!

pipilitan mu kung mamanikan kusa
ban keta ipakit kekang mariposa
                               
libutad ning albug, karimlan at uran
pekikwanan kung mukyat king kekang eran
kabusni ning pasbul ikwa kung mebigla 
kekang mariposa kambubulag ya p'la!

       

Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm