Make your own free website on Tripod.com

  ING BIBINGKA NANG KAKAmaskup pa ing silim bisa neng salubung
magpalpatok ne pu kanakung pansabung
matudtud kung intud agkatan neng tikdo
matyat ing baluktut bayu sunlag-aldo.


bayu ke ibulus ing bangkang panyakag
para munta lati bayu ing magmunag
ing maplas kung dungus minum yang salabat
at mangan bibingka ketang dalan lipat.


manenaya ne pu malugud kung Kaka
karas miras karin mapaling bibingka
kaikid-ikid na kanyaman nang takman
lawen-lawen mya mu mitmu ne linamnam.


santing na salikut king balut nang bulung
ban keta ing pali maglambat king kilub
malasang pagnasa karin sasalilung
at karin pa murin lugud makalukub.


ing bulung malutung potang yang mibuklat
mibukaka ne ngan bibingka nang Kaka
kakatmu yang grasya ing salat ning gamat
talnan meng malambat malambut bibingka.


bayu me bangalan mapaling bibingka
mantikilyang kiskus paburen mung magus
king mabanglung samyu ban keta sumyo ka
pati na lagyu mu kalingwan mung lubus.


asual ning bagse ku susukdul king bangka
tamuwal-tamuwalan pa bibingka nang Kaka
mababaknal na ku king salpuk ning alun
bangka kung maragul e ne bisang maun.


My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

para munta lati
bayu ing magmunag

Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri  Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?