Make your own free website on Tripod.com

  ING BIBINGKA NANG KAKAmaskup pa ing silim bisa neng salubung
magpalpatuk ne pu kanakung pansabung
matudtud kung intud agkatan neng tikdo
matyat ing baluktut bayu sunlag-aldo.

bayu ke ibulus ing bankang panyakag
para munta lati bayu ing magmunag
ing maplas kung dungus minum yang salabat
at mangan bibingka ketang dalan lipat.

manenaya ne pu malugud kung Kaka
karas miras karin mapaling bibingka
kaikid-ikid na kanyaman nang takman
lawen-lawen mya mu mitmu ne linamnam.

santing na salikut king balut nang bulung
ban keta ing pali maglambat king kilub
malasang pagnasa karin sasalilung
at karin pa murin lugud makalukub.

ing bulung malutung potang yang mibuklat
mibukaka ne ngan bibingka nang Kaka
kakatmu yang grasya ing salat ning gamat
talnan meng malambat malambut bibingka.

bayu me bangalan mapaling bibingka
mantikilyang kiskus paburen mung magus
king mabanglung samyu ban keta sumyo ka
pati na lagyu mu kalingwan mung lubus.

asual ning bagse ku susukdul king banka
tamuwal-tamuwalan pa bibingka nang Kaka
mababaknal na ku king salpuk ning alun
banka kung maragul e ne bisang maun.para munta lati
bayu ing magmunag

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com