Make your own free website on Tripod.com

 

  SAGAKGAK  NING  AKDAK
malalam ya saksak ing bulus ning tandus
akdak ya king gulut taglus ya king dungus
kate ning wawa da pisuglung mung bagkus
king kuskus balungus e ta na  mibugkus!


amanung belugse king kekang kapatad
akdak ya king gulut mamatad yang pusad
atdu yang mapait e ne agyung yakmul
libung basung danum e  makwa keng mulmul!


mwa mung selikut ot e me pa ikutkut
ban keta ing pulut e na mikalumut
mayumung pamyabe umpisa king yamut
e ta ne pakluran, ala nang magbugnut!


e ta ya aplusan ing balbas nang Judas
basbas lugud kaya meging balasubas
pekilibe pilak ing gewa nang ablas
sagakgak ning akdak sobra ya king kaplas!   


tara nang mirungut king arap ning papag
pagdamutan  tamu nanu man ing apag
ditak mu ing anda, maski alang banda
tiltilan ing lugud, ibye alang angga!


mekeni na abe,  e na ka maglumbe
ing buklud ning baklad pakyapusan ta ne
nung atin yang siwang keka tayang sulsyan
ban keta ding asan makatipun la ngan.
 


   Tony Mercado Peņa
           nombresin)              


 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

   Ing bulus           ning tandus


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?