Make your own free website on Tripod.com

SINTA KING MUMUNANG PAMIKIT


                 
                (LOVE AT FIRST SIGHT)


sukdul ning pusu ku 'nyang muna kang akit
masikan keng duldul kinarug ku salu
itang panamdam ku balu mu nung bakit
uyung nang Kupido digpa ya ing pulu!


e ku makatudtud, e ku makapangan
mengaslak ku mata, takde ku meyayat
umpisa lang linto dakal a daliawat
lupa ku anti yang kamuting absikan!


alus patingapun angga king pagkeran
ika ing laman na kakung panimanman
ing kakung pangaku king lagu mung tagle
lagyu ku ibye ke, sinup ka king bale!


ing maimut a napun tutu neng pinaku
bigla neng simsam ing kanakung pangaku
kaybat tong pikurus ding kekatang gamat
miyawat ing sinta minuling alamat!


ing lugud ku keka alang pamagbayu
maski ka marayu atyu ka pa kaku
maski al'wang bale ing keka misinup
sulat mu't retratu kipkap ko't kinupkup!


ing lugud ku keka king biga lalagpas
panenayan mu ku ngeni mangaku ka
potang ing inawa mapaklud ne bukas
king kasumangid bye panintunan da ka!

 

          very soon I will be free enough
             for these fast growing wings to flap
             and fly me to a higher interlude
            o space and time: the
flesh is made Word!

  excerpt
 from my poem
    "Metamorphosis"


        Tony  Mercado Peņa
   (nombresin)


 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

 

miyawat ing sinta
minuling alamat


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?