Make your own free website on Tripod.com

SINTA KING MUMUNANG PAMIKIT

                 
                (LOVE AT FIRST SIGHT)

sukdul ning pusu ku 'nyang muna kang akit
masikan keng duldul kinarug ku salu
itang panamdam ku balu mu nung bakit
uyung nang Kupido digpa ya ing pulu!

e ku makatudtud, e ku makapangan
mengaslak ku mata, takde ku meyayat
umpisa lang linto dakal a daliawat
lupa ku anti yang kamuting absikan!

alus patingapun angga king pagkeran
ika ing laman na kakung panimanman
ing kakung pangaku king lagu mung tagle
lagyu ku ibye ke, sinup ka king bale!

ing maimut a napun tutu neng pinaku
bigla neng simsam ing kanakung pangaku
kaybat tong pikurus ding kekatang gamat
miyawat ing sinta minuling alamat!

ing lugud ku keka alang pamagbayu
maski ka marayu atyu ka pa kaku
maski al'wang bale ing keka misinup
sulat mu't retratu kipkap ko't kinupkup!

ing lugud ku keka king biga lalagpas
panenayan mu ku ngeni mangaku ka
potang ing inawa mapaklud ne bukas
king kasumangid bye panintunan da ka!

 
     

             very soon I will be free enough
             for these fast growing wings to flap
             and fly me to a higher interlude
             of space and time: the
flesh is made Word!

                                 
excerpt from my poem
                                              "Metamorphosis"

miyawat ing sinta
minuling alamat

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com