Make your own free website on Tripod.com

  KARING MINULI NA          (An All Saints' Day Offering)


mayap pa ikayung minuli na napun
ing katawan matbud mibudbud king gabun
kaybat midaun ing butul king aun
Maupayang Gamat kekayu minaun.


makarirya kayu santing yu kabilyan
alang sasaingsing, oras e mirasnan
bye alang angganan kekayung pintalan
benging madalumdum e yu na dalanan.


saguli sindyan ke'ing  kandila king baul
king arap ning altar lablab na kumaul
ban keta akit yu ing keti king sulip
ikaming melakwan akwa yung a silip.


pangaras yu lalam oyni ing disnan yu
makasiklod ke ngan sisiguk mangadi
"kanan mi aldoldo ibye mu na ngeni"
boses gagaralgal kekaming likwan yu.


     when you come to join
        the few, not on this fertile
        planet Earth I  was a cubicle
        of flesh on your loin!


        now you uncome and left
        the unfew, not on this barren-swept
        planet Earth you are a cubicle
        of flesh on my loin!

       para kang Apung Torio Mercado 
            at Apung Tentang Limpin
                  (my grandparents)    Tony Mercado Peņa
 (nombresin)


 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

alang sasaingsing
oras e mirasnan


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?