Make your own free website on Tripod.com


keti babo yatu nanu mang milukluk
dumalan, lumabas anti mo ing asuk
lunto mu saguli at sulapo kaybat
ipayid ning angin king labwad kumalat.

ing asuk a meko, kusa na ping likuan
mitagan king gabun, mibabayang bican
pero maski ining mapaling kalabkab
e mu rin maglambat ing talab ning lablab.

mabilis yang dimla ing bayang mitagan
penandit mung bagya lubus yang magisan
nung nu ya menibat merapat nang napun
balik alikabuk king asbuk ning gabun.

asuk yang minusuk, kislap nya ning kildap     
ningas yang kapingas, kurap nya ning irap
aslag yang melaglag, kapunti yang batu
ing pamanuknang na ning tau king yatu.


  All the things in this world go by like smoke... just passing through, transitory, ephemeral, ethereal.  When smoke finally settles with the Great Nothing, what is left are the embers. Even these  will give way to ashes and finally to dust where it came from. 

  Ashes to ashes ... dust to dust!

balik alikabuk king
asbuk ning gabun

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com