Make your own free website on Tripod.com

 

          ING MENATBUS       ining  Anak karpinteru  maranun neng likwan
ing bubungan na ning bale king balen
nang tibwan
megaral, mengaral  mangalalam a kabyasnan
pekipatas karing pantas ing Tune Kaharyan
oyni ing taung-Ginu,  kekatamu  menatbus!

guyud-guyud neng paukyat ing Krus mitmung bayat
king pago linto laman, katawang butul-balat
king
burul ning Golgota,  king dalan bikwal-bikwal
"Babae, lon meng  Anak mu!"  ngana king Indung  mal
oyni ing taung-Ginu,  kekatamu  menatbus!

ding libu-libung sugat, pematbat pemangalus
ing bugtung akdak tandus lalam pusu tinaglus
koronang suksuk aroma king bikal binugkus
ing dayang minagus king lupa nang makalunus
oyni ing taung-Ginu,  kekatamu  menatbus!

gatpanapung malulam mepaklud ya inawa
maung  gabun sinalud,  ninum ing uran-kalma
nalduk na ing siguk da ring malimum kaladwa
kaybat mukyat neng muli datang na'ing bayung banwa
oyni ing Apung Ginu,  kekatamu menatbus!          

Inspired by the Pascal Mystery, this poem recaptures the passion, death and resurrection of the man-God who was virtually unknown in his days, who walked the streets and climbed palace stairs barefooted, who was denied more than once, who was lashed not only by the fury of the whip but also by the rancor of tongues,  who  was crucified but  finally resurrected to save his kind and that of God.   

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

 

nalduk na ing siguk ding malimum kaladwa        

Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com