Make your own free website on Tripod.com

CONTENTS     

 

    Sulsi-sulsing Isip                         Tagpi-tagping Paninap              
Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

 

 

 

t

 

       

 

 

tunggal-tunggal ku lang agawang pisuglung-suglung        pulut-sepu da ring samut-samut pulung-pulung               metung baul kumpul-kumpul sinimpan tagimpan            lakuan-dasan ku aldoldo king kakung pagkeran.

 

"Quesio-quetal" amanu kung selabat- pakibat                      kiti-kiti namu ning gunam-gunam kung puyat                     tayid-tayid, susyuk-busuk alipugpug pelisan                mibatibat king bikual-bikual kung panimanman.

 

Ing gana-ganang resa-resang bungisngis isip                       karing balugbug buka-bukakang kurap-kurap                pirungut-rungut salu-salungat king akmulan              mangaklak yang  sagakgak ing siguk lalamunan.

 

antimurin tamual-tamualan ing lambi't kambe                  daring mulagat lawe't wawang mangulate                          urung-lusung paldak-sikad bitis kung mangapkap          sikmal-gamal buksi ning danupan kung paninap.

 

kapilan mayuyut-lulut sinta mung pagkaymut                         at malaglag kening siping pagkeran miglumut                salakban me'ing ulas-dase mapaling lingap                      sulsiyan matalik kaul tagpi-tagping paninap.

                                                                                                     


my e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  


Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm