Make your own free website on Tripod.com

 

     CONTENTS           Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

       
 

 

 

 

        

Bagya ya pa mu mililislis ing ngisngis
Magigisi kareng kekang labing maimpis
Sasangapan da na, pangisnawang bangis
Takut dang selikut, kitkut da ring bitis.

Pangil mung mengigil, angga king akmulan
Inyang pagnasan dong dakma at sakmalan
Salu nang Sinukwan a kekang palsintan
Singilan mong daya, Iwa ing kabayaran.

 Pangil mung penyingil, punyal lang matilus
Ing dinungis puri, tindus me pin dungus
Marusing nang dapat, parusang mibugnus
Mitda na ing kamwa, pepalbug ning agus.

Aliwa ne wangis, ing bangis mu rugu
Pangil punyal-taram, gewa mong araru
Marangle binungkal, kabiyayan tinubu
Mikabyus keng danup, mabsi ne ing bungsu.

 Menyawad nong tawad, bangis mitda na ngan
Malibri na ka king alambring kulungan
Sapnwan me Ing Susi king kekang kandungan
Ing pangadamusak, keka nang kalingwan.

                                                             nombresin

 

                               

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm