Make your own free website on Tripod.com
 
     CONTENTS         
    Balikbalen            


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

Abe, E Naka Maglumbe

Ninu Y Ninoy?

Manyawad Tawad

                     
                                                                                                                                              

Nung malwat na murin ing pamaglako mu
Dinayu't meyuyut sumangid ning yatu
Manibat kanita'ing balen a tibwan mu
Likwan-kelingwan mu danup king pangulu
Ba kang manintun pangabyayan a bayu.
 

Subukan mu ngeni magbalikbalen ka
Manwala ka kaku pusu mu taba ya
Keng pakit dang lugud kekang kapamilya
Mangataranta ka keng pamanagkat da
Mangan keni, minum karin, terak keta.


Keng pamagbalik mu pusu taba yapin
Dapot  mayayat ya bulsa mung pisapin
Balugbug kulingling king karelang bilin
Mangataranta kang didinan mung pansin
Awad keni, munye keta, limus karin.


E mu na paglibe ing dinugpang saya
Ing metabang pusu't  meyayat a bulsa
Binye mung materyal lugud ing sukli da
Akwa mung abaklas lumbe karing  lupa
Obrang pagal pawas, mayumu nang bunga.

                                                         nombresin

                               

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/