Make your own free website on Tripod.com
     CONTENTS                   Abe, E Naka Maglumbe    


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

Abe, E Naka Maglumbe

Ninu y Ninoy?

Manyawad Tawad

                     
        

Mekeni na Abe, e naka maglumbe
Nung lalakad ka king dalan mangapaltus
Uling ala ka mang sulud a sapatus
Pasalamat ka rugu ‘tin ka pang bitis!


Mekeni na Abe, e naka maglumbe
Nung ing gamat maglintugan ya't manangle
Uling sasarul kang malanging marangle
Pasalamat ka rugu ‘tin ka pang takde!


Mekeni na Abe, e naka maglumbe
Nung tampulan ka man ning biru ning tau
Uling mibabakle ing pamaglawe mu
Pasalamat ka ‘tin ka pang mata rugu!
 

Mekeni na Abe, e naka maglumbe
Nung gagalgal ka man king dimla ning bengi
Uling sapin dase mu tagpi ya't bungi
Pasalamat ka rugu ‘tin kang panamdam!


Mekeni na Abe, e naka maglumbe
Nung ’la nang panamdam bitis, gamat, mata
Uling mepaklud ne ing kekang inawa
Atin kang kaladwang mabie alang-angga!

                                                                            nombresin

                            

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm