Make your own free website on Tripod.com

 

     CONTENTS         
    Ninu y Ninoy?        


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

Abe, E Naka Maglumbe

Ninu Y Ninoy?

Manyawad Tawad

                     
                                                                                                                                                 libutad rehas kal’wangnan
  mikulung ka’t miyatulan    
  king paratang kasalanan   
  e mu gewa kapilanman!      

  e mu man ikwang mitalpak
  king marimlang dalan tarmak
  sinadya ra kang sinalmak   
  ding isip marok’t talamak!  

  pitlud de man inawa mu   
  pete de man katawan mu  
  manatiling mabye pa mu   
  karing balen kaladwa mu!

  matalik mung kapanwalan  
  ing rosaryu yang santungan
  akbung baril ning kalaban   
  siklaud yapin balu tangan!  

  king tahimik mung karinan 
  milyun konfeti mumuran     
  pasalamat sasaluran           
  ing kekang bye pupugayan!

  dapot e ya pa mikutkut         
  bangke na ning mandurukut 
  malulupus madadamput       
  king sarili nang bangungut! 

  lulupa yapin ing bye mu       
  king  Ginu tang Jesu Kristu  
  dinaun me bugtung bye mu  
  mikabus la sa ring tau!         

                                                         nombresin

                               

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/