Make your own free website on Tripod.com

 

     CONTENTS         
    Abe Eba        


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

Abe, E Naka Maglumbe

Ninu Y Ninoy?

Manyawad Tawad

Abe Eba

                     
 

kapilan pa kaya milingat
malalam tudtud mung limpungat
ban kanita ika pin mingat
patulwanan luwang mabayat  

ning kaluguran mu't palsintan
panwalan tutu ing kasebyan
bibilangnan ning Apung Ginu
patak luwang e ka mikakunu

peburen melaglag tinagus
king lupa nang Ebang tatangis
pakatandanan masinsinan
babaing sukdul kaluguran

mebagut yang ala mang kaplas
king makutkut tagyang kapilas
e ya ibat king talampakan
kanita e me damusakan.

ali ya ibat kekang buntuk
ban e me talangan pamuntuk
nune ibat ya kekang gilid
dapat mu e me isumangid

yanapin keka yang kapante
ban kaya e ka makipate
Ibat yapin lalam mung takde
kanita akwa meng ipakde

ing babaing kekang palsintan
pekamasanting nang ibatan
yapin siping pusu ya ibat
ban lugud kaya ibatibat!

 

                                                                                                                    

                          

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/