Make your own free website on Tripod.com

  ING KALAMNAN  (contents)
"Malagad lamu, tutu lamung ditak ...detang e ra ipagmasabal ing panga-Kapampangan da." Vedasto D. Ocampo - Poet Laureate

   DING POEMANG MELALANG
              (nang Tony Mercado Peña
   ning  Sasmuan, Pampanga, Philippines) 
                                                           
                                     (An All Saints' Day Offering)


Ing lugud at lukub ning Indu

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA … (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com