Make your own free website on Tripod.com

  ING  AMANUNG  SISWAN
e ku ne kalingwan ing Amanung Siswan
kaku yang amana king Indung ibatan
kambe keng mibait keti king masala
mabilug a yatu kaku yang siwala.


ing Amanung Siswan amanu yang ibat
nunung Austronesian ibat lipat dagat
libung banwang  milabas manibat inyang
ing bankang maragul sinanglad yang pampang.


Pampanga
  ing lagyu na ngeni ning Balen
karing bayung anak ya ing bayung Belen
Kapampangan ing aus karing memalen
ing bansag karela yapin ing Kabalen.


kakung kabalen, kaputul ku't kapatad
agyang nukarin kaming kalma misadsad
king babo yatu, malapit at marayu
ing Kapampangan makamal yang amanu.


makalingwan ya mu ing Amanung Siswan
nung Indung ibatan e ne Kapampangan
ing bayung bait suswan bayung amanu   
Tagalug, Bikul, Bisaya, Amerkanu.


makanyan mu naman nung Igpang ibatan
digpa ya't tinuknang king marayung lugal
bugsu ning bayung amanu ampon galal
bunsung anak matda ing Amanung Siswan.


adwan ku karing Igpa't Indung ibatan
king marayung lugal a nu la mipadpad     
pangadi kekayu ginu kung kapatad
kawlan yeng matalik ing Amanung Siswan
.

 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

 

  Ing bankang maragul  sinanglad    yang pampang

Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?