Make your own free website on Tripod.com

 

  ING  MATARAM  A  LARAM
uling sabi mu kamata kang balawe   
linawe kong mata mung makakalale
tutu pin pala ing mataram ka lawe
mupin  makawale la ampon makalele
metung makabaldug ya dane albugan
kadwa makaukyat ya bandang aslagan!   


pepanwalan mu ku matingkad ka bikas
karing kekang sulat pane makabigkas
patune pa mu rin ketang larawan mung
sayad ning palda mu anggang bukung-bukung
ngening  mikit kata tutu kang  marikit
kekang  butit pala ilang  mididikit!


kaku sinabi mu kutis kang labanus
o Kaka, o Kaka  makalunus-lunus
e mu ne bubugnus ing taram ning laram
kaku yang a taruk dila mung malalam
kasing gaspang pala ning balat ning pasas
kutis mung mengaliskis saka memalas!


pipilitan mu kung mamanikan kusa 

ban keta ipakit kekang mariposa
libutad ning albug, karimlan at uran
pekikwanan kung mukyat king kekang eran
kabusni ning pasbul ikwa kung mebigla 
kekang mariposa kambubulag ya p'la! 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

sabi mu kamata kang balawe


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?