Make your own free website on Tripod.com

  ING  MATARAM  A  LARAMuling sabi mu kamata kang balawe   
linawe kong mata mung makakalale
tutu pin pala ing mataram ka lawe
mupin  makawale la ampon makalele
metung makabaldug ya dane albugan
kadwa makaukyat ya bandang aslagan!   

pepanwalan mu ku matingkad ka bikas
karing kekang sulat pane makabigkas
patune pa mu rin ketang larawan mung
sayad ning palda mu anggang bukung-bukung
ngening  mikit kata tutu kang  marikit
kekang  butit pala ilang  mididikit!

kaku sinabi mu kutis kang labanus
o Kaka, o Kaka  makalunus-lunus
e mu ne bubugnus ing taram ning laram
kaku yang a taruk dila mung malalam
kasing gaspang pala ning balat ning pasas
kutis mung mengaliskis saka memalas!

pipilitan mu kung mamanikan kusa
ban keta ipakit kekang mariposa
libutad ning albug, karimlan at uran
pekikwanan kung mukyat king kekang eran
kabusni ning pasbul ikwa kung mebigla 
kekang mariposa kambubulag ya p'la!sabi mu kamata kang balawe

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com