Make your own free website on Tripod.com

  ING PALAPAT A MEPATPATmetung kang tinubung tanaman danuman
king pampang ning ilug o dalan pasigan
bunga mung malulut manyaman panaslam
lalu na nung sigang kanduli ing ulam.

malabung mung bulung ayup sasalilung
king pali ning aldo, king patak ning uran
makanyan mu naman metung a manasan
lalam ning lilung mu paynawa ing kalung.

e ku no akapkap kumpul alitaptap
masalang aslag da masanting sambulat
antimong korona palibut palapat
mitda nang lubusan ing karelang kislap.

ngeni nukarin ka e raka akakit
mabilug a ilug ala nang palapat
gisa'nong pematpat taung alang sabal
penangab na ka mu saka gewang sukal.

lubus kang megisan inyang mugkang mukyat
Bulkan Pinatubu abu nang bubusuk
minagus king ilug saka menyaluksuk
pete neng impun mu ampo na ing uyat.

potang miyagum la ring tau at bulkan
dugpa ya ing alti king lati at sakan
ala nang mitagan nune sukal a lub
pamanang malangi king bukas a lungub.

We are living witnesses that trees and birds (flora et fauna) are wantonly destroyed by acts of man and nature uncaring for Mother Earth's environ as well as our children's future.

Aliwa mu ring palapat at alitaptap ding mewala o mawawala. Certain traditional treasured societal values have been transgressed by modern culture.

Inyang malati ku pangaras ning alas 6:00 ning bengi ing mabilug a pamilya makasiklaud ne at pangadian ing Orasyun (Angelus).

Ngeni ing bayung altar yapin na ing TV.

Lalam ning lilung mu paynawa ing kalung

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com