Make your own free website on Tripod.com

ING SIMBULU NA NING SIMBORYUinyang malati ku simboryung pisamban
yang makatalakad simbulung mas matas
king lagyu ning Igpa banwa sukdul alus
bante na ing sablang melalang king gabun!


nanu ing milyari king gewa ning tau
king metung ambisyun mas matas simboryu
e no mikasundu king Tore nang Babel
anti ya mo ining melukut a papel!


makanyan mu naman ing sambang rebultu
piragli reng gewa karing ambag gintu
ing kamwa ng Moses ikwa nong besibas
ding adwang tabletas king rebultu ablas!


banal a mensahe e dapat kalingwan
dapat e patasan  simboryung pisamban
nanu ing milyari karing toreng kambal
misalbag ing sabla basu lang mebalbal!


nanu ing ambisyun nung kulang ing misyun
matas a paninap e dudugpang gabun
ala nang mitagan matbud a pundasyun
ing makalaganap puru malbendisyun!

    Tony Mercado Peņa
 (nombresin)


 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

 

misalbag ing sabla
basu lang mebalbal


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?