Make your own free website on Tripod.com

ING SIMBULU NA NING SIMBORYUinyang malati ku simboryung pisamban
yang makatalakad simbulung mas matas
king lagyu ning Igpa banwa sukdul alus
bante na ing sablang melalang king gabun!

nanu ing milyari king gewa ning tau
king metung ambisyun mas matas simboryu
e no mikasundu king Tore nang Babel
anti ya mo ining melukut a papel!

makanyan mu naman ing sambang rebultu
piragli reng gewa karing ambag gintu
ing kamwa ng Moses ikwa nong besibas
ding adwang tabletas king rebultu ablas!

banal a mensahe e dapat kalingwan
dapat e patasan  simboryung pisamban
nanu ing milyari karing toreng kambal
misalbag ing sabla basu lang mebalbal!

nanu ing ambisyun nung kulang ing misyun
matas a paninap e dudugpang gabun
ala nang mitagan matbud a pundasyun
ing makalaganap puru malbendisyun!

misalbag ing sabla
basu lang mebalbal

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com