Make your own free website on Tripod.com

                      "BUNGA SASA"  KAPAMPANGAN  POETRY                                   
                                           
                                 POEMANG MELALANG KING AMANUNG SISUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 KALAMNAN               
Homepage
Ing Sasabyan Da 1
Ing Sasabyan Da 2
Kaul Mung Matalik
Amanung Sisuan
Mataram A Laram
Bibingka Nang Kaka
Sagakgak Ning Akdak
Sinta King Mumunang Pamikit
(Love At First Sight)
Palapat A Mepatpat
Simbulu Ning Simboryu
Ing Menatbus
(The Passion of The Christ)

Karing Minuli Na

(An All Saintsí Day Offering)
Nukarin Ka Munta?
Pamintuan Ing Lub Mu
Angus Ning Gabun
Balik-Alikabuk
Tutu Pin Ating Dios?
Balik-Balen
Sulsi-Sulsing Isip,
 Tagpi-Tagping Paninap

Ing Tigri Mepunge Ne Bangis
Pamaglalang II (Regenesis)

Abe, E na Ka Maglumbe
Ninu Y Ninoy?
Manyawad Tawad
Abe Eba
Pakibat Kang Papa Osmubal

Lagyu Ning Bagyu
Sinagiwang Langib
Dipa Ning Alti
Dinugpa Ya Ing Alti

 

     Pamintuan Ing Lub Mu     
 libutad ning benging malalam a tudtud
king lalam ning tete malapit king kutud
banda karin rugu bebe atbung tanam
metung yang siwala keka tamung dimdam.

siguk ne kaya ning anak a danupan?
unga ne kaya ning damulag a bulag?
gul'sak ne kaya ning pobreng sikmal-isip?
pangadi ya ini manibat king sulip!

ban kanita mikabsi ne ing danupan!
ban kanita manakit ne ing mebulag!
ban kanita mikamal ne ing kalulu!
kanita datang masalang aslag-munag!

kasabe ning mapaling aspak ning abak
kildap ampon duldul babo mamulaklak
"Igpang atyu banwa" maniklod tamu pu
"king Kekang panguldas pamintuan ing lub mu!"
                                     


Email Addresses:   nombresin@digitelone.com
                                     nombresin_ph@yahoo.com        
Copyright © 2003. All rights reserved.
Revised: 01/19/05

Visit my Poetry In English website: http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm