Make your own free website on Tripod.com

  ING KAUL MUNG MATALIK



ala na kung atakman pang mas manyaman
nune ing kaul mung mapali't matalik
minagus ya iti ampon menyaliksik
mabilug kung laman at saka kalamnan.


migit adwang pulung banwa ing milabas         
ibat inyang lakuan mu kung alang basbas
pilit at pilit ya pa ring manumbalik
ing kekang kaul a mapali't matalik.


ding milabas at melagas a kauran
ala kung kayabe libutad karimlan
nune ing mapali't matalik mung kaul
yang meging ulas ku at saka balabal. 


ing kaul mung mapali ampon matalik   
ngeni mibait at kinabye ya keka
matimyas nang lupa  alang dit mang batik
yapin ing malagung  "Vera Iconica".



           
while you have left a part
                    of you in me here,
               you also have  kept a part
                    of me in you there
              that subtle single touch
              from this suburban hand
                wombed and nursed
               in your inmost sanctum
              now grown as big as life itself.                 

                                                       
                                              
para kang Vibing
                           at  ing  alang anggang lugud kaya

 

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  



Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm
 

 

ding milabas at
melagas a kauran

Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip,
Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri
 Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?