Make your own free website on Tripod.com
     CONTENTS              Tutu Pin Ing Alang Diyos?             (adapted from "God Speaking"    


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

                     
        

Taimtim mung binulung abang makasiklod ka "Kanakung Ginung Diyos, kanaku paramdam ka" Kaybat banayad yang migtiririt ing maya
Dimdam mu ing kangye, kanta ning ayup bale 'ala!

 

 


"Ginu, pakibatan mu ku" amung ginulisak
kinalabug ing duldul,, kildap babo mengaspak
mabilis ginulis kislap king bigang busilak
ginalgal na'ing gabun, balugbug mu mengaklak!


 


paligid linawe mu, king babo angga lalam
"Ginu, pakit ka kanaku" amanu mung malam
masalang batwin linto ya libutad dalumdum
mata mung mulagat, bulag pa rin ing panamdam!

 


 Alang milyari ginulisak kang pasibayu
"Ginu, obat e ka palto metung a milagru?"
kiyak ning bayung bait, kinalat meto yatu
tudtud mung malakak melaklak ing kiyak rugu!

 


Inawad me ngeni ing kekang tauling pangadi
"Tagkilan mu ku Ginu, sipingnan mu ku ngeni"
Binye na ing nawad mu, ya na pin ing milyari
Mariposang digpa king salu belisa me'iti!

                                                             nombresin

                            

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/index.htm