Make your own free website on Tripod.com

  SAGAKGAK  NING  AKDAKmalalam ya saksak ing bulus ning tandus
akdak ya king gulut taglus ya king dungus
kate ning wawa da pisuglung mung bagkus
king kuskus balungus e ta na  mibugkus!

amanung belugse king kekang kapatad
akdak ya king gulut mamatad yang pusad
atdu yang mapait e ne agyung yakmul
libung basung danum e  makwa keng mulmul!

mwa mung selikut ot e me pa ikutkut
ban keta ing pulut e na mikalumut
mayumung pamyabe umpisa king yamut
e ta ne pakluran, ala nang magbugnut!

e ta ya aplusan ing balbas nang Judas
basbas lugud kaya meging balasubas
pekilibe pilak ing gewa nang ablas
sagakgak ning akdak sobra ya king kaplas!   

tara nang mirungut king arap ning papag
pagdamutan  tamu nanu man ing apag
ditak mu ing anda, maski alang banda
tiltilan ing lugud, ibye alang angga!

mekeni na abe,  e na ka maglumbe
ing buklud ning baklad pakyapusan ta ne
nung atin yang siwang keka tayang sulsyan
ban keta ding asan makatipun la ngan.


Ing bulus ning tandus

"BUNGA SASA"  (homepage) | ING SASABYAN DA (from the readers)  ING KALAMNAN  (contents) | ING KAUL MUNG MATALIK | ING AMANUNG SISWAN  ING  MATARAM  A  LARAM PAMINTWAN  ING  LUB  MU | ING PALAPAT A MEPATPAT | ING SIMBULU NA NING SIMBORYU  ING BIBINGKA NANG KAKA

To contact me:

Email: nombresin@digitelone.com
           nombresin_ph@yahoo.com