Make your own free website on Tripod.com

 

     CONTENTS         
    Manyawad Tawad        


Nukarin Ka Munta?

Sagakgak Ning Akdak

Sinta King Mumunang Pamikit

Karing Minuli Na

Ing Angus Ning Gabun

Balik Alikabuk

Ing Menatbus

Sulsi-sulsing Isip, Tagpi-tagping Paninap

Nung Bakit Ing Tigri Mepunge Ne Bangis

Pamaglalang II

Balikbalen

Tutu Pin Ing Alang Dios?

Abe, E Naka Maglumbe

Ninu Y Ninoy?

Manyawad Tawad

                     
  antimong metung       
  unus mibugnus           
  binulus ning signus   
  bigla kung mebasa    
  libutad ning bagyung
  ala namang uran.      

  antimunamang          
  gapus mepupus          
  kinusad mikabyus    
  bigla kung merimla  
  libutad ning aspak   
  ning mapaling abak.

  e ku balu nung bakit         
  dinugpa yang bigla’t pilit
  ing lub mung mabayat     
  king karinan kung payat.

  obat ing langib ning napun
  e ne man mebaklas             
  e ne man megamus              
  sinagiwa yang pasibayu? 

  dapot balu ku balu mu      
  mapilang tuktuk king pasbul
e sapat mibuklat kekang pilubluban

makanyan mu naman                        
kasakmal butil buhangin                  
e makatalakad kastilyung paninap

antimurin balu ku balu mu              
patak ning danum a karamput        
e katmung metung dayat malat.      

ngening makanyan kaselan             
ing kekatang kabilyan                     
matiyaga kung pibabatan               
manalangin kung manyawad         
king kekang patawad!                     

 

                                                         nombresin

                               

My e-mail addresses:

nombresin@digitelone.com
nombresin_ph@yahoo.com  Visit my Poetry in English website:

 http://www.angelfire.com/poetry/nombresin/